YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Cho các chất : saccarozơ, glucozơ , fructozơ, etyl format , axit fomic và anđehit axetic . Trong các chất trên, số chất vừa có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc vừa có khả năng phản ứng với Cu(OH)2 ở điều kiện thường là :

  • A. 3
  • B. 2
  • C. 4
  • D. 5

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

   

  \(Ag\downarrow\)

  \(Cu(OH)_{2}\)

  Saccarozơ

  Không

  Glucozơ

  Fructozơ

  HCOOC2H5

  Không

  HCOOH

  CH3CHO

  Không

  \(\Rightarrow\) Chọn câu A.

   

   

   

  Video hướng dẫn giải chi tiết:
  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 23706

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Cacbohidrat

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON