YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Cho các chất : saccarozơ, glucozơ , fructozơ, etyl format , axit fomic và anđehit axetic . Trong các chất trên, số chất vừa có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc vừa có khả năng phản ứng với Cu(OH)2 ở điều kiện thường là :

  • A. 3
  • B. 2
  • C. 4
  • D. 5

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

   

  \(Ag\downarrow\)

  \(Cu(OH)_{2}\)

  Saccarozơ

  Không

  Glucozơ

  Fructozơ

  HCOOC2H5

  Không

  HCOOH

  CH3CHO

  Không

  \(\Rightarrow\) Chọn câu A.

   

   

   

  Video hướng dẫn giải chi tiết:
  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 23706

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Cacbohidrat

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON