YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Cho các phát biểu sau

  (1) Fructozơ và glucozơ đều có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc.

  (2) Saccarozơ và tinh bột đều không bị thủy phân khi có axit H2SO4 (loãng) làm xúc tác

  (3) Tinh bột được tạo thành trong cây xanh nhờ quá trình quang hợp.

  (4) Xenlulozơ và saccarozơ đều thuộc loại disaccarit.

  Phát biểu đúng là :

  • A. (3),(4)                      
  • B. (1),(3)                                               
  • C. (1),(2)                        
  • D. (2),(4)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Video hướng dẫn giải chi tiết:
  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 23708

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Cacbohidrat

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON