YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Cho các dữ kiện sau :  

   Các chất X,Y,Z,T,Q lần lượt là 

  • A. Glixerol, glucozơ, etylen glicol, metanol, axetandehit.
  • B. Phenol, glucozơ, glixerol, etanol, andehit fomic.
  • C. Anilin, glucozơ, glixerol, andehit fomic, metanol. 
  • D. Fructozơ, glucozơ, axetandehit, etanol, andehit fomic.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Video hướng dẫn giải chi tiết:
  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 23709

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Cacbohidrat

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON