YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Cho sơ đồ phản ứng :

  \((a)\, X+H_{2}O\overset{xuc\, tac}{\rightarrow}Y\)

  \((b)\, Y+AgNO_{3}+NH_{3}+H_{2}O\rightarrow amino \, gluconat+Ag+NH_{4}NO_{3}\)

  \((c)\, Y\overset{xuc\, tac}{\rightarrow}E+Z\)

  \((d)\, Z+H_{2}O\xrightarrow[chat\, diep \, luc]{anh \, sang}\rightarrow X+G\)

  X, Y, Z lần lượt là:

  • A. Tinh bột, glucozơ, etanol.
  • B. Tinh bột, glucozơ, cacbon đioxit.
  • C. Xenlulozơ, saccarozơ, cacbon đioxit.
  • D. Xenlulozơ, fructozơ, cacbon đioxit.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  b)  Y: glucozơ

  \(C_{6}H_{12}O_{6}\overset{len\, men\, ruou}{\rightarrow}2C_{2}H_{5}OH+2CO_{2}\)

  \(Z+H_{2}O\overset{anh \, sang}{\rightarrow}X\, \, \, \, \, \, \, \, \, +G\)

  CO2                      (tinh bột)       (O2)

  X: tinh bột          Y: glucozơ            Z: cacbondioxit

  \(\Rightarrow\) Chọn câu B.

   

  Video hướng dẫn giải chi tiết:
  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 23704

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Cacbohidrat

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON