YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Cho sơ đồ phản ứng :

  \((a)\, X+H_{2}O\overset{xuc\, tac}{\rightarrow}Y\)

  \((b)\, Y+AgNO_{3}+NH_{3}+H_{2}O\rightarrow amino \, gluconat+Ag+NH_{4}NO_{3}\)

  \((c)\, Y\overset{xuc\, tac}{\rightarrow}E+Z\)

  \((d)\, Z+H_{2}O\xrightarrow[chat\, diep \, luc]{anh \, sang}\rightarrow X+G\)

  X, Y, Z lần lượt là:

  • A. Tinh bột, glucozơ, etanol.
  • B. Tinh bột, glucozơ, cacbon đioxit.
  • C. Xenlulozơ, saccarozơ, cacbon đioxit.
  • D. Xenlulozơ, fructozơ, cacbon đioxit.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  b)  Y: glucozơ

  \(C_{6}H_{12}O_{6}\overset{len\, men\, ruou}{\rightarrow}2C_{2}H_{5}OH+2CO_{2}\)

  \(Z+H_{2}O\overset{anh \, sang}{\rightarrow}X\, \, \, \, \, \, \, \, \, +G\)

  CO2                      (tinh bột)       (O2)

  X: tinh bột          Y: glucozơ            Z: cacbondioxit

  \(\Rightarrow\) Chọn câu B.

   

  Video hướng dẫn giải chi tiết:
  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 23704

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Cacbohidrat

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON