YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Xenlulozơ trinitrat được điều chế từ xenlulozơ và axit nitric đặc có xúc tác axit sunfuric đặc nóng. Để có 29,7 kg xenlulozơ trinitrat, cần dùng dung dịch chứa m kg axit nitric (hiệu suất phản ứng đạt 90%). Giá trị của m là 

  • A. 42 kg 
  • B. 10 kg      
  • C. 30 kg    
  • D. 21 kg

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  \((C_{6}H_{10}O_{5})_{n}+3nHNO_{3}\overset{H_{2}SO_{4}}{\rightarrow}\left [ C_{6}H_{7}O_{2}(O-NO_{2})_{3} \right ]_{n}+3_{n}H_{2}O\)

  \(\frac{29,7.3.63}{297}\times \frac{100}{90}=\, \, \, \, \,\, \, \,\, \, \,\, \, \,{\leftarrow}\, 29,7\, kg\)

  \(\Rightarrow\) Chọn câu D.

   

   

  Video hướng dẫn giải chi tiết:
  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 23713

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Cacbohidrat

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON