YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Thủy phân hoàn toàn 3,42 gam saccarozơ trong môi trường axit, thu được dung dịch X. Cho toàn bộ dung dịch X phản ứng hết với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, đun nóng, thu được m gam Ag. giá trị của m là 

  • A. 21,60
  • B. 2,16 
  • C. 4,32 
  • D. 43,20

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  \(C_{12}H_{22}O_{11}+H_{2}O\overset{H^{+}}{\rightarrow}C_{6}H_{12}O_{6}+C_{6}H_{12}O_{6}\)

  \(0,1\, mol\, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \,\, \, \, \, \, \rightarrow \, 0,1\, \, \,\, \, \, \, \,\, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \,\, \, \, \, \,0,1\)

  \(C_{6}H_{12}O_{6}\rightarrow\, 2Ag\)

  \(0,02\, \, \, \, \,\, \, \,\, \, \, \rightarrow\, 0,04\)

  \(m_{Ag}=0,04.108=4,32\, (g)\)

  \(\Rightarrow\) Chọn câu C.

  Video hướng dẫn giải chi tiết:
  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 23712

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Cacbohidrat

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON