AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào sau đây là đúng

  • A. Quang phổ vạch của nguyên tố nào thì đặc trưng cho nguyên tố ấy.
  • B. Quang phổ liên tục của nguyên tố nào thì đặc trưng cho nguyên tố ấy.
  • C. Chất khí hay hơi được kích thích bằng nhiệt hay bằng điện  luôn cho quang phổ vạch.
  • D. Chất khí hay hơi được kích thích bằng nhiệt hay bằng điện  luôn cho quang phổ liên tục.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>