YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cho đoạn mạch RLC không phân nhánh \(R = 50\Omega ,\,L = \frac{2}{\pi }\,H,C = \frac{{{{2.10}^{ - 4}}}}{\pi }F\) . Đặt giữa hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 200 V và tần số f thay đổi được. Khi điều chỉnh tần số f để cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch là 4 A thì giá trị của f là 

  • A. f = 25 Hz.
  • B. f = 50 Hz.              
  • C. f = 40 Hz.             
  • D.  f = 100 Hz.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA