AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đồ thị biểu diễn sự biến thiên của gia tốc theo li độ trong dao động điều hòa có dạng 

  • A. đường thẳng.  
  • B. đường elip.   
  • C. đoạn thẳng.  
  • D. đường hình sin.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  + Đồ thị biểu diễn sự biến thiên của gia tốc theo li độ của chất điểm dao động điều hòa có dạng là một đoạn thẳng.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>