AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hai điện tích q1 và q2 đặt ở hai đỉnh A và B của tam giác đều ABC. Điện trường ở C bằng không ta có thể kết luận 

  • A. \({q_1} \ne {q_2}\)
  • B. \({q_1} =  - {q_2}\)
  • C. \({q_1} = {q_2}\)
  • D. Phải có điện tích q3 nằm ở đâu đó.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>