AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một đoạn dây dẫn có dòng điện I nằm ngang đặt trong từ trường có đường sức từ thẳng đứng từ trên xuống như hình vẽ. Lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn có chiều

  • A.  thẳng đứng hướng từ dưới lên.             
  • B. thẳng đứng hướng từ trên xuống dưới.
  • C.  nằm ngang hướng từ trái sang phải.   
  • D. nằm ngang hướng từ phải sang trái.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  + Lực từ tác dụng lên dòng điện có chiều nằm ngang, hướng từ phải sang trái.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>