AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho mạch điện gồm R, L, C mắc nối tiếp. Cho R = 30 Ω, L = 0,4 H, C thay đổi được. Đặt vào hai đầu mạch điện một điện áp xoay chiều u = 120cos(100πt + 0,5π) V. Khi C = C0 thì công suất trong mạch đạt giá trị cực đại. Khi đó, biểu thức điện áp giữa hai đầu cuộn cảm L là

  • A. \({u_L} = 160\cos \left( {100\pi t + \pi } \right)V\)
  • B. \({u_L} = 160\cos \left( {100t + \frac{\pi }{2}} \right)\,V\)
  • C. \({u_L} = 80\sqrt 2 \cos \left( {100\pi t + \pi } \right)\,V\)
  • D. \({u_L} = 80\sqrt 2 \cos \left( {100\pi t + \frac{\pi }{2}} \right)V\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>