AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hai sóng kết hợp là 

  • A. hai sóng xuất phát từ hai nguồn kết hợp.
  • B. hai sóng thỏa mãn điều kiện cùng pha.
  • C.  hai sóng phát ra từ hai nguồn nhưng đan xen vào nhau.
  • D. hai sóng có cùng tần số, có hiệu số pha ở hai thời điểm xác định của hai sóng thay đổi theo thời gian.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  + Hai sóng kết hợp là hai sóng xuất phát từ hai nguồn kết hợp.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>