RANDOM
 • Câu hỏi:

  Bức xạ tử ngoại là bức xạ điện từ 

  • A. có bước sóng nhỏ hơn so với ánh sáng thường.
  • B. có màu tím sẫm.
  • C. có tần số thấp hơn so với ánh sáng thường.
  • D. có bước sóng lớn hơn so với bước sóng hồng ngoại.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  + Bức xạ tử ngoại là bức xạ điện từ có bước sóng nhỏ hơn ánh sáng thường.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>