AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong mạch điện xoay chiều R, L, C mắc nối tiếp. Cho C, R, ω không đổi. Thay đổi L đến khi L = L0 thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm L đạt giá trị cực đại. Khi đó

  • A. \({L_0} = \frac{{{R^2} + Z_C^2}}{{\omega {Z_C}}}\)
  • B. \({L_0} = \frac{{{R^2} + Z_C^2}}{{{\omega ^2}{Z_C}}}\)
  • C. \({L_0} = \frac{{{R^2} + Z_C^2}}{{{Z_C}}}\)
  • D. \({L_0} = \frac{1}{{{\omega ^2}}}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>