AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong mạch dao động, dòng điện trong mạch có đặc điểm nào sau đây? 

  • A. Cường độ rất lớn.
  • B. Tần số rất lớn.    
  • C. Tần số nhỏ.    
  • D. Chu kì rất lớn.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  + Trong mạch dao động LC, dòng điện trong mạch có tần số rất lớn.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>