AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một hạt mang điện 3,2.10-19 C được tăng tốc bởi hiệu điện thế 1000 V rồi cho bay vào trong từ trường đều theo phương vuông góc với các đường sức từ. Tính lực Lorenxơ tác dụng lên nó biết m = 6,67.10-27 kg, B = 2 T, vận tốc của hạt trước khi tăng tốc rất nhỏ. 

  • A. 3,4.10-13 N.       
  • B. 1,93.10-13 N.
  • C. 3,21.10-13 N
  • D. 1,2.10-13 N.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA