AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hai nguồn sóng A, B dao động điều hòa theo phương vuông góc với mặt nước theo phương trình u1 = u2 = acos20πt . Biết tốc độ truyền sóng là 40 cm/s. Biên độ sóng không đổi khi truyền đi. Một điểm N trên mặt nước có hiệu khoảng cách đến hai nguồn AB thỏa mãn AN – BN = 10 cm. Điểm N nằm trên đường đứng yên…… kể từ trung trực của AB và về …… 

  • A. Thứ 2 – phía B. 
  • B. Thứ 3 – phía  A    
  • C. Thứ 2 – phía A.       
  • D. Thứ 3 – phía B.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>