AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong mạch dao động LC, tụ điện có điện dung là 5 µF, cường độ tức thời của dòng điện là i = 0,05sin2000t A. Biểu thức điện tích của tụ là

  • A. \(q = 25\sin \left( {2000t - \frac{\pi }{2}} \right)C\)
  • B. \(q = 25\sin \left( {2000t - \frac{\pi }{4}} \right)\mu C\)
  • C. \(q = 2,5\sin \left( {2000t - \frac{\pi }{2}} \right)\mu C\)
  • D. \(q = 25\sin \left( {2000t - \frac{\pi }{2}} \right)\mu C\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>