AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Độ cao của âm là 

  • A. một tính chất sinh lí của âm.
  • B. tần số âm.
  • C.  vừa là tính chất sinh lí, vừa là tính chất vật lí.
  • D. một tính chất vật lí của âm.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  + Độ cao của âm là một đặc trưng sinh lý của âm.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>