AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ở máy phát điện xoay chiều một pha, khi từ thông o qua cuộn dây biến thiên điều hòa theo thời gian thì trong cuộn dây xuất hiện suất điện động xoay chiều e. Hệ thức liên hệ giữa e và o là 

  • A. \(e = {\Phi ^/}(t)\)
  • B. \(e =  - {\Phi ^/}(t)\)
  • C. \(\Phi  =  {e^/}\left( t \right)\)
  • D. \(\Phi  =  - {e^/}\left( t \right)\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>