YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Ở máy phát điện xoay chiều một pha, khi từ thông o qua cuộn dây biến thiên điều hòa theo thời gian thì trong cuộn dây xuất hiện suất điện động xoay chiều e. Hệ thức liên hệ giữa e và o là 

  • A. \(e = {\Phi ^/}(t)\)
  • B. \(e =  - {\Phi ^/}(t)\)
  • C. \(\Phi  =  {e^/}\left( t \right)\)
  • D. \(\Phi  =  - {e^/}\left( t \right)\)
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  VDOC

Mã câu hỏi: 72119

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1