AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Khi nói về ứng dụng quang phổ, phát biểu đúng là: 

  • A. Quang phổ vạch phát xạ dùng để xác định nhiệt độ của các vật. 
  • B. Quang phổ liên tục dùng để xác định thành phần cấu tạo của nguồn sáng.
  • C. Quang phổ vạch hấp thụ dùng để xác định nhiệt độ của các vật. 
  • D. Quang phổ liên tục dùng để xác định nhiệt độ của các vật.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>