AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Micro trong máy phát thanh vô tuyến có tác dụng: 

  • A. Khuếch đại đao động âm từ nguồn phát 
  • B. Trộn dao động âm tần với dao động điện cao tần
  • C. Biến dao động âm từ nguồn phát thành dao động điện từ cùng quy luật 
  • D. Hút âm thanh do nguồn phát ra vào bên trong

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>