YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Hạt Pôlôni  \(_{88}^{226}Ra\) đứng yên phóng xạ hạt α tạo thành chì ( \(_{82}^{206}Pb\) ). Hạt α sinh ra có động năng 5,678 MeV. Lấy khối lượng các hạt nhân tính theo u xấp xỉ bằng số khối của nó. Năng lượng mà mỗi phân rã toả ra bằng bao nhiêu? 

  • A. 6,659 MeV             
  • B. 5,880MeV    
  • C. 4,275 MeV             
  • D. 9,255MeV
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  VDOC

Mã câu hỏi: 72137

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1