AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hạt nhân \(_8^{16}O\)  có năng lượng liên kết riêng của O16 là 8MeV/nuclôn. Biết mp = 1,0073u, mn = 1,0087u Khối lượng của hạt  \(_8^{16}O\) là: 

  • A. 15,9906u       
  • B. 16,0000u             
  • C.  16,0023u    
  • D. 15,9036u

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>