YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Hạt nhân \(_8^{16}O\)  có năng lượng liên kết riêng của O16 là 8MeV/nuclôn. Biết mp = 1,0073u, mn = 1,0087u Khối lượng của hạt  \(_8^{16}O\) là: 

  • A. 15,9906u       
  • B. 16,0000u             
  • C.  16,0023u    
  • D. 15,9036u
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  VDOC

Mã câu hỏi: 72140

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1