YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Năng lượng của nguyên tử Hydro ở trạng thái dừng n được xác định bằng công thức: \({E_n} =  - \frac{{13,6}}{{{n^2}}}eV\left( {n = 1;2;3} \right)\) . Năng lượng cần thiết để ion hóa một nguyên tử Hydro từ trạng thái cơ bản là 

  • A. −13,6eV            
  • B. 13,6eV        
  • C. 13,3eV             
  • D. 3,4eV
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  VDOC

Mã câu hỏi: 72134

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1