AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Khi nói về máy biến áp, phát biểu nào sau đây là sai

  • A. máy biến áp là thiết bị biến đổi điện áp xoay chiều nhưng không làm thay đổi tần số. 
  • B. máy biến áp có thể là máy tăng áp hoặc máy hạ áp.
  • C. máy biến áp hoạt động dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ 
  • D. máy biến áp là thiết bị có khả năng biến đổi tần số của điện áp xoay chiều

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>