AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một lò xo đầu trên cố định, đầu dưới treo một vật khối lượng m. Vật dao động điều hòa thẳng đứng với tân số f = 5 Hz. Trong quá trình dao động, chiều dài lò xo thỏa mãn điều kiện 40 cm < ℓ < 56 cm. Chọn trục toạ độ Ox hướng thẳng đứng xuống dưới, gốc O trùng với vị trí cân bằng của vật, gốc thời gian lúc vật đi qua vị trí lò xo có chiều dài 44 cm và đang đi lên. Phương trình dao động của vật là:

  • A. \(x = 8\cos \left( {100\pi t - \frac{\pi }{3}} \right)cm\)
  • B. \(x = 8\cos \left( {10\pi t - \frac{{2\pi }}{3}} \right)\)cm
  • C. \(x = 8\cos \left( {10\pi t + \frac{\pi }{3}} \right)cm\)
  • D. \(x = 8\cos \left( {10\pi t + \frac{{2\pi }}{3}} \right)cm\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>