YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Một hạt bụi \(_{88}^{226}Ra\)  có khối lượng 1,8.10-8 g nằm cách màn huỳnh quang 1 cm. Màn có diện tích 0,03 cm2. Hỏi trong thời gian 1 phút xuất hiện bao nhiêu chấm sáng trên màn, biết chu kì bán rã của Ra là 1590 năm? 

  • A. 50                         
  • B. 100             
  • C. 95                         
  • D. 150
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  VDOC

Mã câu hỏi: 72139

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1