AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một con lắc đơn có khối lượng vật nặng m = 200g, chiều dài ℓ = 50cm. Từ vị trí cân bằng ta truyền cho vật nặng vận tốc v = 1m/s theo phương nằm ngang. Lấy g = π2 = 10m / s2. Lực căng dây khi vật đi qua vị trí cân bằng là: 

  • A. 6N                  
  • B. 4N          
  • C. 3N                            
  • D. 2,4N

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>