RANDOM
 • Câu hỏi:

  Một tụ điện có điện dung C, được nạp điện đến hiệu điện thế U, điện tích của tụ là Q. Công thức nào sau đây không phải là công thức xác định năng lượng của tụ điện

  • A. \(W = \frac{1}{2}\frac{{{Q^2}}}{C}\)
  • B. \(W = \frac{1}{2}\frac{{{U^2}}}{C}\)
  • C. \(W = \frac{1}{2}C{U^2}\)
  • D. \(W = \frac{1}{2}QU\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>