AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đặt vào hai đầu đoạn mạch như hình bên một điện áp xoay chiều thì các điện áp \({u_{AM}} = 60\sqrt 2 \cos \left( {100\pi t - \frac{\pi }{6}} \right)\left( V \right)\) và \({u_X} = 60\sqrt 6 \cos \left( {100\pi t + \frac{\pi }{6}} \right)V\) . Biết  \(R = 30\sqrt 3 \Omega ;C = \frac{{{{10}^{ - 3}}}}{{3\pi }}\left( F \right)\) .Công suất tiêu thụ của mạch hộp X bằng 

  • A. 60 W                
  • B. \(60\sqrt 3 \)W
  • C. 30W                     
  • D. \(30\sqrt 3 \)W

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>