AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chọn phát biểu đúng khi có sóng dừng trên sợi dây dài ℓ. 

  • A. Dây có một đầu cố định, một đầu tự do thì \(l = \left( {k + \frac{1}{2}} \right)\frac{\lambda }{2}\) với k = 0; 1; 2; 3… 
  • B. Hai nút hoặc hai bụng sóng cách nhau λ/2
  • C. Dao động ở các bụng sóng giống nhau về biên độ, tần số và pha 
  • D. Dao động ở hai múi sóng dừng liền kề luôn ngược pha nhau.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>