AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nhỏ rất từ từ dung dịch HCl vào dung dịch a mol KOH, b mol NaOH và c mol K2CO3, kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị sau:

  Tổng (a + b) có giá trị là

  • A. 0,4.
  • B. 0,1. 
  • C. 0,2. 
  • D. 0,3.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Tại nHCl = 0,3 ⇒ a + b = 0,3 và nHCl = 0,4 ⇒ a + b + c = 0,4. Vậy a + b = 0,2.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA