AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm K và Na vào nước, thu được dung dịch X và V lít khí H2 (ở đktc). Trung hòa X cần 200 ml dung dịch H2SO4 0,1M. Giá trị của V là

  • A. 0,448. 
  • B. 0,896. 
  • C. 0,112. 
  • D. 0,224.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  nOH- = nH+ = 2nH2 = 2nH2SO4 =  0,02 mol ⇒ V = 0,224 (l)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>