AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho m gam P2O5 vào dung dịch chứa 0,1 mol NaOH và 0,05 mol KOH, thu được dung dịch X. Làm khô dung dịch X, thu được 8,56 gam hỗn hợp chất rắn khan. Giá trị của m là

  • A. 4,46. 
  • B. 1,76. 
  • C. 2,84. 
  • D. 2,13.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  + Xét trường hợp tạo 2 muối:

  Ta có: nOH- = nH2O = 0,15 và nH3PO4 = 2nP2O5 = m/71 mol

  BTKL: mH3PO4 + mNaOH + mKOH = m rắn + mH2O ⇒ m = 3,231 (g)

  + Xét trường hợp tạo muối trung hoà (PO43–) và kiềm dư:

  Ta có: nH2O = 3nH3PO4 

  BTKL: nH3PO4 = 0,04 mol ⇒ m = 2,84 gam

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>