AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử là C3H10O4N2. X phản ứng với NaOH vừa đủ, đun nóng cho sản phẩm gồm hai chất khí đều làm xanh quỳ tím ẩm có tổng thể tích là 2,24 lít (ở đktc) và một dung dịch chứa m gam muối của một axit hữu cơ. Giá trị của m là

  • A. 13,8. 
  • B. 6,9.
  • C. 13,4.
  • D. 6,7.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  X là NH4-OOC-COONH3CH3 ⇒ nX = 0,05 mol ⇒ m(COONa)2 = 6,7 (g)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>