AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Propyl fomat được điều chế từ

  • A. axit fomic và ancol propylic. 
  • B. axit fomic và ancol metylic.
  • C. axit propionic và ancol metylic. 
  • D. axit axetic và ancol propylic.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>