AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đốt cháy hoàn toàn a mol một peptit X (được tạo ra từ aminoaxit no, mạch hở trong phân tử có 1 -NH2 và 1 -COOH) thu được b mol CO2 và c mol H2O và d mol N2. Biết b – c = a. Thủy phân hoàn toàn 0,2 mol X bằng dung dịch NaOH (lấy gấp đôi so với lượng cần thiết phản ứng) rồi cô cạn dung dịch sau phản ứng thì thu được chất rắn có khối lượng tăng m gam so với peptit ban đầu. Giá trị của m là

  • A. 60,4. 
  • B. 28,4. 
  • C. 30,2. 
  • D. 76,4.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Ta có: nCO2 - nH2O = nX ⇒ k = 4  ⇒ X là tetrapepit.

  BTKL: mX + mNaOH = m rắn + mH2O ⇒ m rắn - mX = 40.2.0,8 - 0,2.18 = 60,4(g)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>