AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho các chất hữu cơ đơn chức, mạch hở có công thức phân tử C3H6O2 lần lượt phản ứng với Na, NaOH, NaHCO3. Số phản ứng xảy ra là

  • A. 3
  • B. 5
  • C. 6
  • D. 4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  + C2H5COOH tác dụng được với Na, NaOH, NaHCO3.
  + HCOOC2H5 và CH3COOCH3 tác dụng được với NaOH.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>