RANDOM
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào sau đây đúng?

  • A. Để rửa sạch ống nghiệm có dính anilin, có thể dùng dung dịch HCl.
  • B. Ở nhiệt độ thường, tất cả các amin đều tan nhiều trong nước.
  • C. Các amin đều không độc, được sử dụng trong chế biến thực phẩm.
  • D. Tất cả các amin đều làm quỳ tím ẩm chuyển màu xanh.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA