AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một hỗn hợp X gồm anđehit acrylic và một anđehit no, đơn chức, mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn 11,52 gam hỗn hợp X cần vừa hết 12,992 lít khí oxi (ở đktc) thu được 22,88 gam CO2. Cho hỗn hợp X tác dụng với dung dịch AgNO3 dư trong amoniac thu được m gam bạc. Giá trị của m là

  • A. 60,48. 
  • B. 95,04. 
  • C. 69,12. 
  • D. 80,64.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Gọi anđehit no, đơn chức, mạch hở là A có CTPT là CnH2nO.

  BTKL: nH2O = 0,4 mol và nX = 0,28mol

  ⇒ nCO2 -nH2O = nC3H4O = 0,12 mol

  Mà mA = mX - mC3H4O = 4,8 (g) ⇒ MA = 30 (HCHO)

  Vậy nAg = 4nA + 2nC3H4O = 95,04 (g)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>