RANDOM
 • Câu hỏi:

  X là một loại phân bón hóa học. Hòa tan X vào nước thu được dung dịch Y. Cho từ từ dung dịch NaOH vào Y rồi đun nóng có khí thoát ra và thu được dung dịch Z. Cho dung dịch AgNO3 vào Z có kết tủa màu vàng. Công thức của X là

  • A. (NH4)2SO4. 
  • B. Ca(H2PO4)2. 
  • C. (NH4)2HPO4. 
  • D. NH4Cl.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Y tác dụng với NaOH có khí thoát ra ⇒ trong Y có NH4+.

  Z tác dụng với AgNO3 có kết tủa màu vàng ⇒ trong Y có HPO42-.

  Vậy X là (NH4)2HPO4.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA