YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Có m gam hỗn hợp X gồm một axit no, đơn chức A và một este tạo bởi một axit no, đơn chức B là đồng đẳng kế tiếp của A (MB > MA) và một ancol no, đơn chức. Cho m gam hỗn hợp X tác dụng vừa đủ với dung dịch NaHCO3 thu được 14,4 gam muối. Nếu cho a gam hỗn hợp X tác dụng vừa đủ NaOH rồi đun nóng thì thu được 3,09 gam hỗn hợp muối của hai axit hữu cơ A, B và một rượu, biết tỉ khối hơi của ancol này có tỉ khối hơi so với hidro nhỏ hơn 25 và không điều chế trực tiếp được từ chất vô cơ. Đốt cháy 2 muối trên bằng một lượng oxi thì thu được muối Na2CO3, hơi nước và 2,016 lít CO2 (ở đktc). Coi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là

  • A. 28,5. 
  • B. 20,6. 
  • C. 35,6. 
  • D. 24,15.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Vì ancol không điều chế trực tiếp được từ chất vô cơ và M < 50 ⇒ Ancol đó là C2H5OH.

  Đặt công thức của hai muối là CnH2n–1O2Na: a mol

  ⇒ (14n +54)a = 3,09 và na = 0,5a + 0,08 

  Vậy n = 3,5 và a = 0,03

  Hai muối đó là C2H5COONa (0,015 mol) và C3H7COONa (0,015 mol).

  Nếu A là C2H5COOH (x mol) thì B là C3H7COOC2H5 (x mol)

  Khi cho X tác dụng với NaHCO3 thì: x = 0,15 mol ⇒ m = 28,5 (g).

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA