AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đốt cháy hoàn toàn a gam triglixerit X cần vừa đủ 3,26 mol O2, thu được 2,28 mol CO2 và 39,6 gam H2O. Mặt khác, thủy phân hoàn toàn a gam X trong dung dịch NaOH, đun nóng, thu được dung dịch chứa b gam muối. Giá trị của b là

  • A. 35,60. 
  • B. 31,92. 
  • C. 36,72. 
  • D. 40,40.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  BTKL: mX =  44nCO2 + 18nH2O - 32nO2 = 35,6(g) 

  BTNT(O): nX = 0,04 mol.

  - Khi cho X tác dụng với NaOH thì : nNaOH = 3nX = 3nC3H5(OH)3 = 0,12 mol

  BTKL:  m = mX + 40nNaOH - 92nC3H5(OH)3 =  36,72(g)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>