AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một hiđrocacbon (X) có thành phần phần trăm theo khối lượng của cacbon là 92,3%. Biết phân tử khối của (X) không vượt quá 35. Công thức phân tử của hiđrocacbon (X) là: 

  • A. C2H2      
  • B. C2H6            
  • C. C2H4    
  • D. CH4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>