AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Từ dầu mỏ, để thu được xăng, dầu hỏa, dầu diezen và các sản phẩm khác thì người ta đã dùng những phương pháp nào? 

  • A. Hóa rắn.   
  • B. Đốt cháy      
  • C. Lặng lọc. 
  • D.  Chưng cất dầu thô và crackinh nhiệt.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>