RANDOM
 • Câu hỏi:

  Đốt cháy hoàn toàn một hỗn hợp cùng số mol gồm khí metan và một khí (X) thuộc dãy đồng đẳng của metan trong khí oxi dư. Sau phản ứng thu được 0,896 dm3 khí CO2 (đktc) và 1,08 gam H20. Công thức phân tử của khí (X) là: 

  • A. C2H6           
  • B. C3H8            
  • C. C4H10        
  • D.  C5H12

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>