AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hợp chất hữu cơ và hợp chất vô cơ khác nhau ở điểm nào? 

  • A. Hợp chất hữu cơ kém bền nhiệt hơn hợp chất vô cơ.   
  • B. Hợp chất hữu cơ thường chứa C, H và có thể có O, Cl, S, ... 
  • C. Hợp chất hữu cơ có số lượng nhiều hơn hợp chất vô cơ.   
  • D.  Các đặc điểm trên đều đúng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA