AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một ankin (X) có tỉ khối hơi so với metan bằng 2,5. Công thức phân tử của ankin (X) là: 

  • A.  C2H2          
  • B. C3H4       
  • C. C4H6    
  • D. C5H8

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>