YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Một ankin (X) có tỉ khối hơi so với metan bằng 2,5. Công thức phân tử của ankin (X) là: 

  • A.  C2H2          
  • B. C3H4       
  • C. C4H6    
  • D. C5H8
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  VDOC

Mã câu hỏi: 40224

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1